Psikolojik Testler, Zeka Testleri ve Çocuk Gelişim Testleri Uygulama ve Değerlendirme

Psikolojik Testler, Zeka Testleri ve Çocuk Gelişim Testleri Uygulama ve Değerlendirme

Kapsamlı psikometrik test hizmetlerimiz, bir kişinin yeteneğini, zekasını, ilgi alanlarını, kişilik özelliklerini değerlendirmek ve ya özel zorluklarını, sorunlarını, yetersizliklerini belirlemek için dikkatli bir şekilde hazırlanmıştır. Uyguladığımız testler dikkat eksikliğinden, bireysel ihtiyaçların değerlendirilmesine ve kariyer planlamasına kadar her konuda yardımcı olabilir. Her yaştan danışana göre özellikle seçilmiş geçerliliği ve güvenilirliği olan bu testler, eğitimli uzman psikologumuz tarafından uygulanır ve değerlendirilir.

PSİKOLOJİK TEST UYGULAMALARI
Kişilik Testleri
Psikolojik Ölçekler
Nöropsikolojik Testler
Projektif Testler (Bilinçaltı Analizi)

ZEKA TESTLERİ VE ÇOCUK GELİŞİM TESTLERİ
Wisc-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)
MMPI (Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Ergen Ve Yetişkin Kişilik Testi
Denver II Gelişimsel Tarama Testi
Cattel 2-A Ve 3-A Zeka Testi
Alexander Zeka Testi
Bender Gestalt Algı Testi
Benton Görsel Algı Testi
Standardize Mini Mental Hafıza Testi
Porteus Labirentleri Çocuk Ve Yetişkin Zeka Testi
Tat (Ergen Ve Yetişkin Kişilik Ve Algı Testi)
Good Enough Zeka Testi
Cat Ve Louısa Duss Çocuklara Yönelik Kişilik Testi
Draw A Person Kişilik Testi (Yetişkinler ve Çocuklar)
Agte (Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri )Gelişim Testi
Gessell Gelişim Testi
Metropolitan Okul Olgunluk Testi
Frostig Okul Olgunluk Ve Seviye Tespit Testi
Algı Testi Benton Görsel Algı Testi
Standardize Mini Mental Hafıza Testi
Porteus Labirentleri Çocuk Ve Yetişkin Zeka Testi
Tat (Ergen Ve Yetişkin Kişilik Ve Algı Testi
Good Enough Zeka Testi
Cat Ve Louısa Duss Kişilik Testi
Draw A Person Kişilik Testi
Agte Gelişim Testi
Gessell Gelişim Testi
Metropolitan Okul Olgunluk Testi
Frostig Okul Olgunluk Ve Seviye Tespit Testi
Peabody Konuşma Bozukluğu Ve Sözel Performans Değerlendirme Testi
Okul Öncesi Dönemde Dil ve Konuşma Bozuklukları Testi
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi

UYGULANAN KİŞİLİK ENVANTERLERİ VE PROJEKTİF TESTLER

MMPI (Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Ergen Ve Yetişkin Kişilik Testi
ABD'de Minesota Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir ve 566 adet sorudan oluşur. Doğru- Yanlış şeklinde cevaplanır. Evrensel geçerliliği olan bir testtir ve işyerlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Orijinal dilinden Türkçe'ye çevrildikten sonra Türkiye uyarlaması yapılmış, güvenirlilik ve geçerlilik çalışması yapılarak ülkemizde de hastanelerde ve işyerlerinde uygulanmaya başlanmıştır.

Draw A Person (Bir İnsan Çiz) Kişilik Testi
Bir İnsan Çiz Testi hem yetişkinlere hem çocuklara uygulanabilen projektif bir testtir. Kişinin bilinçaltındaki şemaları ve kişiliği hakkında bilgi vermektedir.

Louısa Duss Çocuklara Yönelik Kişilik Testi
Kişilik özelliklerini ölçer. Sözel bir testtir. Bireysel olarak uygulanmaktadır. 4-14 yaş arası çocuklara uygulanır. Testte zaman sınırlaması yoktur. Test, yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 tane hikayeden oluşur.

Cat Çocuklar için Kişilik Testi Bilinçaltı Analizi
Sözel bir testtir. Bireysel olarak uygulanmaktadır. 3-10 yaş arası çocuklara uygulanır. Testte zaman sınırlaması yoktur. Projektif bir testtir, hayvanlarla ilgili 10 resimden oluşur. Resimler çocuğa gösterilir ve çocuktan bunlarla ilgili bir hikaye anlatması istenir.

Tat (Ergen Ve Yetişkin Kişilik Ve Algı Testi)
Yetişkinlere uygulanan sözel bir testtir. Kişiye kartlar gösterilir ve kişiden bu kartlarda gördükleriyle ilgili hikaye anlatması istenir. Bilinçaltı analizi ve kişilik analizinde kullanılır.

Beck Depresyon Ölçeği
13 yaş ve üzeri bireylere uygulanmaktadır. Depresyonun şiddetini ölçen bir testtir.

Beier Cümle Tamamlama Testi
Testin A ve B formu vardır. A formu 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanır ve 56 eksik cümleden oluşur. B formu ise 13 yaş ve üstü bireylere uygulanır ve 67 eksik cümleden oluşur. Kişinin bilinçaltı hakkında bilgi verir.

UYGULANAN ZEKA VE GELİŞİM TESTLERİ

Wisc-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)
6-16 Yaş grubuna bireysel uygulanabilen bir zeka testidir. Test, sözel ve performans olarak iki bölüm ve 12 alt testten oluşur. Zeka bilgisinin yanısıra, çocuğun öğrenme alanlarına ait bilgi verir. Bireysel olarak uygulanır.

Denver II Gelişimsel Tarama Testi
Gelişimsel sorunları tespit etmek için geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. 0-6 yaş grubuna uygulanır. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak gecikmeli durumları ölçmek ve risk altındaki çocukları tanımlayabilmek için 116 maddde ve 4 alt bölümden oluşan bir gelişimsel tarama envanteridir..Anne ya da baba ve çocukla birlikte uygulama yapılır.

Cattel 2-A Ve 3-A Zeka Testi
Lise veya üniversite mezunu yetişkinlere uygulanan bir zeka testidir.

Alexander Zeka Testi
7-19 yaş arası çocuk ve ergenlerde zekayı ölçmek için kullanılan bir testtir. Bireysel uygulanır. 22 madde ve 3 alt testten oluşur.

Gestalt Algı Testi
5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel bir zeka testidir. Zekanın Görsel-motor algılamasında gerilik , fonksiyon kaybı, ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılır. 9 şekilden oluşur ve bu şekilleri çocuğun çizmesi istenir.

Benton Görsel Algı Testi
8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir. Uygulama süresi 5 dakikadır. Görsel bellek ve görsel algılamayı ölçer. Performans testidir.

Standardize Mini Mental Hafıza Testi
Bilişsel düzeyin saptamasında kullanılan pratik bir testtir. Her yaş grubuna uygulanabilir.

Porteus Labirentleri Çocuk Ve Yetişkin Zeka Testi
Test 12 labirentten oluşmaktadır. 7 -15 yaş arası çocuklara ya da okuma yazma bilmeyen yetişkinlere bireysel olarak uygulanmaktadır. Bu test ile zekanın performans kısmı ölçülmektedir.

Good Enough Zeka Testi
7-9 yaş çocukların uygulanır. Grup olarakta uygulanabilen bir testtir. Zekayı ölçmek amacıyla çocuğa bir insan çizdirilir.

Agte (Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri) Gelişim Testi
4 alt testten oluşmaktadır. Bu alt testler; Dil-Bilişsel, Sosyal Beceri-Özbakım, İnce Motor ve Kaba Motor Gelişimini ölçmektedir. Denver Gelişim Tarama Testi ile aynı sonuçları verir. Çocuğun yaşına uygun bölümden başlayarak soruların sorulmasıyla uygulanır.

Gessell Gelişim Testi
3-10 yaş arası çocuklara uygulanır. Motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, küçük kas becerilerinde bir sorun olup olmadığını ölçer.

Metropolitan Okul Olgunluk Testi
5yaş 6 ay- 6 yaş çocuklarına uygulanmaktadır. İlköğretime yeni başlayan çocukların öğretmenin yönergelerini anlamaya hazırlıklı olup olmadıklarını ölçer. Bu test ,birinci sınıfa başlarken ya da anaokulun sonunda verilmelidir.

Frostig Okul Olgunluk Ve Seviye Tespit Testi
4-8 yaş arası çocuklara uygulanır.Bireysel veya grup olarak uygulanabilir. El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı, şekil sabitliği, mekan-konum algısı,mekan ilişkilerinin algısı değerlendirilir.

Peabody Konuşma Bozukluğu Ve Sözel Performans Değerlendirme Testi
2 yaş 6 ay-18 yaş dil gelişimini ve kelime bilgisini ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testtir.

Okul Öncesi Dönemde Dil ve Konuşma Bozuklukları Testi
5-6 yaş çocuklarında okul öncesi dönemde konuşma bozukluklarını ölçen bir testtir. Bireysel olarak uygulanır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi
Çocuklarda ve Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olup olmadığını ölçme amaçlı kullanılan bir testtir.